Rīgas attīstības programmas 2021.−2027.gadam izstrādes ietvaros, veikts pētījums “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā”. Pirms izstrādāt jauno Rīgas attīstības programmu 2021.−2027.gadam, ir būtiski sagatavot  Rīgas, tās apkaimju un Rīgas metropoles iekšējās telpas demogrāfijas prognozes, jo tās ir nepieciešams, lai  plānotu mājokļu nodrošinājumu, pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšanu (piemēram, bērnudārzi un skolas), darbavietas […]

Lasīt vairāk

15. janvārī, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs kopā ar Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Stopiņu, Ropažu un Inčukalna pašvaldību vadību pārstāvjiem parakstīja vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Satiksmes ministram Tālim Linkaitim ar aicinājumu organizēt kopēju tikšanos ar Rīgas un Pierīgas pašvaldībām un sākt darbu pie Rīgas metropoles mobilitātes vīzijas un vienotas […]

Lasīt vairāk

Nacionālajā attīstības plānā 2027 (NAP) ir jāparedz starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstība. Šī mērķa sasniegšanai piecas nozaru organizācijas un uzņēmumi ir sagatavojušas un iesniegušas priekšlikumus NAP 1. redakcijai. NAP izstrādātājiem tiek rosināts valsts stratēģijas līmenī uzsvērt arī ārvalstu investoru nozīmi valsts ekonomikas attīstībā. Tas ļautu rīcības plānos, kas tiks izstrādāti atbilstoši NAP 2027, īpaši izdalīt […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts