Šodien, 26.novembrī, darba tikšanās ietvaros speciālistiem tika prezentēti pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” starprezultāti – applūstošo teritoriju modelēšanas, krastu noskalošanās, plūdu ietekmes izvērtēšanas un zaudējumu aprēķināšanas pirmie rezultāti un secinājumi. Visi interesenti aicināti iepazīties ar šī pētījuma starprezultātiem 29.novembrī Pilsētas […]

Lasīt vairāk

Šā gada 29. novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina Rīgas iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos, lai iepazīstinātu ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” realizācijas gaitu. Tikšanās laikā tiks prezentēti veiktā pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” starprezultāti […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” par pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” izstrādi. Pētījums tiks izstrādāts departamenta realizētā un Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (pilnais projekta nosaukums […]

Lasīt vairāk

Šodien, 2.septembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizētā un Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (Pilnais projekta nosaukums – „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) Vadības komitejas sanāksmē tika prezentēts projekta ietvaros izstrādātais Rīgas pilsētas reljefa modelis. „Kopumā šī projekta aktivitātes ir ļoti būtiskas un orientētas uz […]

Lasīt vairāk

Šā gada 2.septemrī pulksten 13:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3. stāva zālē notiks projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” Vadības komitejas sanāksme. Projektu realizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Komisijas LIFE+ programmas līdzfinansējumu. Sanāksmes darba kārtībā: Projekta aktualitātes, līdz šim paveiktais, projekta sākuma […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts