Notiks projekta „Rīga pret plūdiem” Vadības komitejas sanāksme

Šā gada 2.septemrī pulksten 13:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3. stāva zālē notiks projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” Vadības komitejas sanāksme. Projektu realizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Komisijas LIFE+ programmas līdzfinansējumu.

Sanāksmes darba kārtībā: Projekta aktualitātes, līdz šim paveiktais, projekta sākuma ziņojums Eiropas Komisijai; Rīgas pilsētas reljefa modeļa prezentācija un citi jautājumi.

Projekta vadības komiteja: Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzēvičs, Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis, Vides aizsardzības kluba viceprezidente Elita Kalniņa, Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks, Vides pārvaldes vadītājs Askolds Kļaviņš, teritoriālplānotājs, biedrības „Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija” pārstāvis Zintis Varts, RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta direktore Ingūna Urtāne.

Par projektu: Projekta „Rīga pret plūdiem” (pilnais nosaukums „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) realizāciju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka 2010.gada februārī, un tas noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesus plūdus, intensīvus nokrišņus, vēja uzplūdus krastu noskalošanās, būtiskas gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt. Projekta ietvaros jau ir izstrādāts Rīgas pilsētas reljefa modelis un norit darbs pie apjomīgu hidroloģisko procesu pētījumu veikšanas, kā arī rekomendāciju izstrādes plūdu draudu novēršanai un ietekmes mazināšanai nākotnē. Kopējās projekta izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrāde, papildināšana un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem Eiro. Patreizējā programmas fāze – LIFE+ – uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1339 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts