Vides pārraudzības valsts biroja 30.07.2010 lēmums Nr. 221 paredz piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecībai, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 1. pielikuma 9. punktu.

Ierosinātājs: valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”.

Paredzētā darbība ir jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”).

Informāciju par paredzēto darbību var iegūt un ar to var iepazīties valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai www.ldz.lv, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kungu iela 7/9.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045) š.g. līdz 15.septembrim.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2010.gada 9. septembrī plkst. 18.00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Vides pārraudzības valsts biroja adrese ir Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv.

Informācija par paredzēto darbību
09.09.2010. sanāksmes protokols

 

 

0 Patīk
1277 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts