Prezentēts Rīgas pilsētas reljefa modelis

Šodien, 2.septembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizētā un Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” (Pilnais projekta nosaukums – „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”) Vadības komitejas sanāksmē tika prezentēts projekta ietvaros izstrādātais Rīgas pilsētas reljefa modelis.

„Kopumā šī projekta aktivitātes ir ļoti būtiskas un orientētas uz Rīgas iedzīvotāju dzīves kvalitātes un uzņēmumu ilgtspējīgas darbības nodrošināšanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu nākotnē. Projekta ietvaros veicot pētījumus un izstrādājot ieteikumus un risinājumus nepieciešamajiem pretplūdu pasākumiem, tiks ņemti vērā arī sabiedrības ieteikumi, un mēs ceram uz aktīvu sabiedrības interesi un iesaisti šo problēmu risinājumu izstrādē,” atzīmē Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzēvičs, kurš arī darbojas LIFE+ projekta Vadības komitejā.

Darbs pie Rīgas pilsētas reljefa modeļa izstrādes tika uzsākts šā gada maijā, un jūlija beigās Pilsētas attīstības departaments savā rīcībā saņēma reljefa datus un modeli. Pašlaik ar to strādā un detalizētāk iepazīstas Pilsētas attīstības departamenta speciālisti.

„Jauniegūtie dati un Rīgas pilsētas reljefa modelis ir nepieciešams tādu hidroloģisko procesu kā plūdi, intensīvi nokrišņi, vēja uzplūdi, krastu noskalošanās, būtisku gruntsūdens līmeņu izmaiņas ietekmes izpētei, modelēšanai un prognozēšanai. Pastāv risks, ka šie procesi globālās sasilšanas izraisīto klimata pārmaiņu ietekmē nākotnē arvien vairāk iespaidos arī Rīgu un tās iedzīvotājus, un tāpēc par šo draudu novēršanu ir jāsāk domāt jau šodien,” uzsver Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis.

Jauniegūtie dati un Rīgas pilsētas reljefa modelis turpmāk tiks izmantots projekta ietvaros veiktajos pētījumos, balstoties uz kuriem tiks izstrādāti ieteikumi un rekomendācijas reālu Rīgas pilsētas teritorijas pretplūdu aizsardzības pasākumu ieviešanai, piemēram, dambju jeb aizsargvaļņu, aizvaru un slūžu rekonstrukcijai un būvniecībai, teritorijas uzbēršanai, lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas uzlabošanai, kā arī krastu nostiprināšanai.

Laika gaitā datus un modeli varēs papildināt un izmantot ne tikai hidroloģisko procesu ietekmes izpētei, bet arī tāda reljefa modeļa izveidei, kurā būs redzamas ēkas, ielas un koki. Tāpat nākotnē modelī būs iespējams ievietot un izvērtēt jaunus būvniecības priekšlikumus, tādejādi atvieglojot lēmumu pieņemšanas procesu.

Modeļa datu iegūšanai, izvērtējot pieejamās tehnoloģijas un ĢIS ekspertu viedokļus, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments par piemērotāko atzinis Light Detection and Ranging (LiDAR) metodi, izmantojot aero lāzerskenēšanu.

Reljefa modeļa izstrādātājs SIA „Metrum” tika izvēlēts atklātā konkursā. Darbi tika veikti par Ls 8 950 (bez PVN).

Projekta aktualitātēm var sekot www.rigapretpludiem.lv.

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības vides politikas un likumdošanas izstrāde, papildināšana un īstenošana. LIFE programma ir uzsākta 1992. gadā, un līdz šim programmas ietvaros ir līdzfinansēti jau 3104 projekti visā Eiropas Savienībā, vides aizsardzībā ieguldot ap 2,2 miljardiem eiro. Pašreizējā programmas fāze – LIFE+ – uzsākta 2007. gadā un tiks īstenota līdz 2013. gadam.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa


 

Faktu lapa

 

 
0 Patīk
1867 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts