Lokālplānojums zemesgabalam Balasta dambī 7

Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018.

 

Lēmums Nr.531 – Lejupielādēt

Saistošie noteikumi Nr.13 – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt

Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt

Ielas šķērsprofils, Teritorijas šķērsgriezums – karte – Lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt

Pielikumi – Lejupielādēt

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi – Lejupielādēt

Atzinumi un priekšlikumi – Lejupielādēt

Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt

 

Arhīvs:

Paziņojums par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) lokālplānojuma apstiprināšanu

 

0 Patīk
2203 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts