Nepieciešama diskusija par applūstošo teritoriju jautājumu un izmaiņas likumdošanā

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā tika izskatīta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izstrādātā Daugavas upes applūšanas risku teritoriju karte.

Šajā kartē 80 kvadrātkilometri galvaspilsētas teritorijas ir atzītas kā applūstošās teritorijas.

Tas nozīmē, ka saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumā ietverto Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta interpretāciju, trešajā daļā Rīgas teritorijas ir aizliegts celt ēkas un būves. Vienlaikus ir aizliegts celt īpaši paredzētas aizsargbūves vai veikt teritorijas uzbēršanu ēku un būvju, arī īslaicīgas lietošanas būvju un mazāku, celtniecībai.

Pilsētas attīstības departaments šādā applūstošo teritoriju jautājuma risinājumā saskata vairākas problēmas. Pirmkārt, Satversmes tiesas sprieduma dēļ apdraudēti vairāki nozīmīgi būvniecības projekti Rīgā ostas teritorijā, Lucavsalā, Ķīpsalā u.c., tai skaitā, ir apdraudēta Rīgas Ziemeļu transporta koridora izveide un Akustiskās koncertzāles būvniecība. Ziemeļu koridors ir viens no svarīgākajiem un prioritāriem pilsētas infrastruktūras objektiem. Otrkārt, applūstošo teritoriju karte nesakrīt ar Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam iekļauto risku karti. Tas nozīmē, ka Rīgas pilsētas būvvalde nevarēs izsniegt būvatļaujas, kaut arī teritorijas plānojumā būvniecība ir atļauta. Jāatzīmē, ka riska karti ir apstiprinājušas visas atbildīgās institūcijas un plānojuma izstrādes laikā netika saņemti nekādi iebildumi.

„Ir steidzami nepieciešamas izmaiņas likumdošanā, lai sakārtotu applūstošo teritoriju jautājumu un nodalītu vides aizsargjoslas un tehniskās aizsargjoslas, kā arī pilsētas un lauku apvidu applūstošās teritorijas,” saka Pilsētas attīstības departamenta direktors Pēteris Strancis.

„Ja mēs baidīsimies no ūdens, tas neatrisinās jautājumu par applūstošām teritorijām, tās tik un tā applūdīs. Tikpat labi mums ir jābaidās no kokiem, jo vētras laikā tie mēdz lūzt, tas nozīmē, ka būtu jāaizliedz būvniecību arī jebkuru koku tuvumā,” piebilst P.Strancis.

Applūstošajās teritorijās atrodas aptuveni 3600 zemesgabali, kas pieder gan valstij, gan pašvaldībai, gan privātpersonām. Tā kā daudzos zemesgabalos vairs nevarēs būvēt, Pilsētas attīstības departaments risinās jautājumu par zemesgabalu īpašnieku informēšanu.

Applūšanas riska zonas 1 (PDF, 4.56 MB)

Applūšanas riska zonas 2 (PDF, 4.86 MB)

Applūšanas riska zonas 3 (PDF, 3.37 MB)

Sabiedrisko attiecību nodaļa
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv
Tālrunis: 67012916, 67037924

0 Patīk
1557 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts