Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Brīvostas teritorijā, Kundziņsalā (esošā minerālmēslu termināļa teritorija)

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Riga fertilizer terminal” ierosinātajai darbībai – izmaiņām minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa darbībā, kas ietver minerālmēslu pārkraušanas apjoma palielināšanu no 2 milj.t gadā līdz 2,5 milj.t gadā Rīgā, Brīvostas teritorijā, Kundziņsalā (esošā minerālmēslu termināļa teritorija).

  • Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.167 –  Lejupielādēt
0 Patīk
4901 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts