Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Tvaika ielā 35

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Premium oil” ierosinātajai darbībai – naftas ķīmisko produktu un eļļas ražošanai Tvaika ielā 35, Rīgā. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, kad paredzētajām darbībām pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, attiecīgā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde lemj par tehnisko noteikumu izsniegšanas iespējamību. Tehniskajos noteikumos izvirzāmas vides aizsardzības prasības.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.130

Lēmums
0 Patīk
2050 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts