RD lēmums Nr.1734 – „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Sužos, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”;

Lokālplānojuma izstrāde tiks uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība kontekstā ar Sužu apkaimes plānoto attīstību un atbilstoši Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģiskajām interesēm, lainodrošinātu racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – AS „Sužu pussala”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

0 Patīk
872 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts