Par ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgā Krievu salā, Zilajā ielā un Eksportostā

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas Brīvostas pārvaldes ierosinātajai darbībai – izmaiņām paredzētajā darbībā „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārvelšanai no pilsētas centra un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai” Rīgā, nekustamajos īpašumos Krievu salā, Zilajā ielā 25 (kadastra Nr.0100 097 0143) un Zilajā ielā (bez numura) ar kadastra Nr.0100 097 0145, kā arī nekustamajos īpašumos Eksportostā ar kadastra Nr.0100 013 2008, 0100 013 0002, 0100 013 0149, 0100 013 0133, 0100 013 2003, 0100 013 2047.

0 Patīk
2570 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts