• 21. decembrī 2018

  2018.gada sabiedrības iesaistes pasākumos iedzīvotāju izteikto viedokļu, priekšlikumu un jautājumu apkopojums

  Apkopojums

 • 4. decembrī 2018

  Sanāksme ar iedzīvotājiem par Rīgas vēsturiskā centra plānošanas procesu

 • 27. novembrī 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par vides pieejamības risinājumiem publiskā ārtelpā un to ieviešanu Vecrīgā

 • 13. novembrī 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādi

 • 17. oktobrī 2018

  Sanāksme ar iedzīvotājiem par “Lielo kapu” saglabāšanu un attīstību pilsētvides kontekstā un jaunas tramvaja infrastruktūras izbūvi pieguļošajā teritorijā

 • 9. oktobrī 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par “Lielo kapu” saglabāšanu un attīstību pilsētvides kontekstā un jaunas tramvaja infrastruktūras izbūvi pieguļošajā teritorijā

 • 19. jūnijā 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu.

 • 14. jūnijā 2018

  Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana. (RTU Arhitektūras fakultātē)

 • 13. jūnijā 2018

  Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana. (Rīgas Austrumu izpilddirekcijā)

 • 12. jūnijā 2018

  Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana. (Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā)

 • 5. jūnijā 2018

  Izdevuma Rīgas vēsturiskais centrs - UNESCO Pasaules mantojuma vieta prezentācija un sabiedrības informēšanas pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu

 


Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādā tematiskos plānojumus dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanai. Vairāk informācijas www.rdzmpk.lv

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts