Dzīvojamo māju privatizācijas komisija izstrādā tematiskos plānojumus dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanai. Vairāk informācijas www.rdzmpk.lv

 • 07. augustā 2020

  Noslēgts pakalpojuma līgums par “Aptauja par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā”

  Pētījuma pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
  Pētījuma izstrādātājs: Latvijas Universitāte
  Pētījuma izmaksas: 5200.00 bez PVN
  Tehniskā specifikācija – pielikumā

 • 06. augustā 2020

  Noslēgts pakalpojuma līgums par “Novērojumu pētījums par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā”

  Pētījuma pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
  Pētījuma izstrādātājs: SIA “Jaunrades laboratorija”
  Pētījuma izmaksas: 3572.00 bez PVN
  Tehniskā specifikācija – pielikumā

 • 15. jūlijā 2020

  Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma speciālistu darba grupas sanāksme

 • 1. - 3. jūlijā 2020

  Radi Rīgu! 2020 (RR-2) “Rīgas Vēsturiskais centrs – zaļā laboratorija”

  Darbnīca 4  – Viedā pārvalde

  Lasīt vairāk: http://radirigu.lv/

 • 17. - 19. jūnijā 2020

  Radi Rīgu! 2020 (RR-2) “Rīgas Vēsturiskais centrs – zaļā laboratorija”

  Darbnīca 3  – Komunikācija

  Lasīt vairāk: http://radirigu.lv/

 • 3. - 5. jūnijā 2020

  Radi Rīgu! 2020 (RR-2) “Rīgas Vēsturiskais centrs – zaļā laboratorija”

  Darbnīca  2 – Process

  Lasīt vairāk: http://radirigu.lv/

 • 20. -22. maijā 2020

  Radi Rīgu! 2020 (RR-2) “Rīgas Vēsturiskais centrs – zaļā laboratorija”

  Darbnīca 1  – Izpratne

  Lasīt vairāk: http://radirigu.lv/

 • 6. martā 2020

  Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma speciālistu darba grupas sanāksme

 • 21. februārī 2020

  Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma speciālistu darba grupas sanāksme

 • 21. oktobrī 2019

  Noslēgts pakalpojuma līgums par Rīgas vēsturiskā entra (RVC) un tā aizsardzības zonas (AZ) publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafisko dizainu ar mērķi RVC un tā AZ izstrādāt publiskās ārtelpas objektu un inženierkomunikāciju koordinētas attīstības modeli sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām.

  Pētījuma pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
  Pētījuma izstrādātājs: SIA „ALPS ainavu darbnīca”
  Pētījuma izmaksas:   27 467.00 EUR (summa ar PVN)
  Tehniskā specifikācija –  Lejupielādēt

 • 21. decembrī 2018

  2018.gada sabiedrības iesaistes pasākumos iedzīvotāju izteikto viedokļu, priekšlikumu un jautājumu apkopojums

  Apkopojums

 • 4. decembrī 2018

  Sanāksme ar iedzīvotājiem par Rīgas vēsturiskā centra plānošanas procesu

 • 27. novembrī 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par vides pieejamības risinājumiem publiskā ārtelpā un to ieviešanu Vecrīgā

 • 13. novembrī 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādi

 • 17. oktobrī 2018

  Sanāksme ar iedzīvotājiem par “Lielo kapu” saglabāšanu un attīstību pilsētvides kontekstā un jaunas tramvaja infrastruktūras izbūvi pieguļošajā teritorijā

 • 9. oktobrī 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par “Lielo kapu” saglabāšanu un attīstību pilsētvides kontekstā un jaunas tramvaja infrastruktūras izbūvi pieguļošajā teritorijā

 • 19. jūnijā 2018

  Diskusija ar profesionāļiem par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu.

 • 14. jūnijā 2018

  Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana. (RTU Arhitektūras fakultātē)

 • 13. jūnijā 2018

  Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana. (Rīgas Austrumu izpilddirekcijā)

 • 12. jūnijā 2018

  Sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana. (Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā)

 • 5. jūnijā 2018

  Izdevuma Rīgas vēsturiskais centrs - UNESCO Pasaules mantojuma vieta prezentācija un sabiedrības informēšanas pasākums par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu

 • 15. decembrī 2017

  Pieņemti Rīgas domes lēmumi par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu uzsākšanu

  Paziņojums par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts