Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu, informējam Jūs, ka Rīgas dome 03.07.2007. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2629 „Par zemes gabalu Kalnciema ielā 36/38 un Melnsila ielā 11 (kadastra Nr. 0100 059 0150, Nr. 0100 059 0155) un tiem pieguļošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmo posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijas robežās.

Par minētā detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Sabiedriskās apspriešanas 1. posma termiņš ir no 2007. gada 14. septembra līdz 2007. gada 28. septembrim.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, E.Smiļģa ielā 46, un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, laika posmā no 2007. gada 14. septembra līdz 2007. gada 28. septembrim. Tālrunis uzziņām: 6732 5640, 6701 2844.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050. Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4. Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kā arī aptaujas anketas, kuri iesniegti līdz 2007. gada 28. septembrim.

Kontaktpersona: SIA „Baltic Development Consultancy”, tālr. 67325640.

Detālplānojums

Aptaujas anketa

0 Patīk
1048 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts