Rīgas pilsētas būvinspekcija apturējusi būvdarbus augstceltņu kompleksa „Z torņi” būvobjektā Daugavgrīvas ielā 9

Rīgas pilsētas būvinspekcija ir apturējusi būvdarbus būvobjektā Daugavgrīvas ielā 9, Zunda kanāla kreisajā krastā iepretim Preses namam, kurā plānota divu augstceltņu kompleksa „Z torņi” būvniecība.

Būvniecības pasūtītājs ir SIA „Vertikālā pasaule”, bet būvuzņēmējs –  Austrijas celtniecības kompānija „Strabag”.

Rīgas pilsētas Būvinspekcija 07.09.2007. saņēmusi iesniegumu ar lūgumu nekavējoties pārtraukt būvdarbus daudzfunkcionālā kompleksa objektā Daugavgrīvas ielā 9, jo būvdarbu veikšanas procesā, ēkai Daugavgrīvas ielā 7, fasādē un iekštelpās izveidojušās deformācijas plaisas.

Pamatojoties uz minēto iesniegumu būvinspektors apsekoja ēku Daugavgrīvas ielā 7, apsekošanas rezultātā ēkai konstatēts nesošo konstrukciju pirmsavārijas stāvoklis.
Konstatējot šāda veida pārkāpumus, atbilstoši  Būvniecības likuma 13.pantam un Ministru Kabineta Vispārīgo būvnoteikumu normām būvdarbi objektā nekavējoties jāpārtrauc. Līdz apstākļu noskaidrošanai šobrīd būvdarbi objektā ir apturēti.

Jautājums par būvdarbu atjaunošanu var tikt izskatīts Rīgas pilsētas būvinspekcijā pēc sertificēta būvkonstruktora atzinuma par deformācijas rašanās cēloņiem  Daugavgrīvas ielas 7 namā, kā arī par šo cēloņu novēršanu, tajā skaitā būvobjekta tiešā tuvumā esošās būvēs.

Jāatzīmē, ka pēc šobrīd esošās informācijas par būvniecības noteikumu neievērošanu, t.i. patvaļīgas būvniecības uzsākšanu un atkāpēm no saskaņotajiem projektiem 2007.gada pirmajā pusgadā sastādīti 138 administratīvie protokoli.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv
t. 7012916, 7037924

0 Patīk
1863 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts