Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” Nr. 883, 65. un 66.p.

2007.gada 11.septembrī Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.2797 (sēdes prot. Nr.79,10.§) „Par Ķīpsalas detālplānojuma, kas apstiprināts kā Rīgas domes 04.09.2001. saistošie noteikumi Nr. 8 „Par Ķīpsalas detālplānojuma apstiprināšanu un grozījumiem Rīgas domes 12.12.1995. lēmuma Nr. 2819 „Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2. pielikumā”, grozījumu teritorijai starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi un Enkura ielu, detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja Ilze Purmale.

Detālplānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas otrais posms tiek noteikts no 2007.gada 14.septembra līdz 28.septembrim. Šajā laikā informatīvās planšetes tiks izstādītas Rīgas Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centra skatlogā un Kurzemes rajona izpilddirekcijas telpās.

Visas ieinteresētās personas šajā laikā var iepazīties ar detālplānojuma grozījumiem, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem vērsties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļā. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 14.00-18.00. Detālplānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas noslēguma sanāksme notiks 2007.gada 27.septembrī plkst.16.00 Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļā, Rīgā, Amatu ielā 4.

Detālplānojums

0 Patīk
1037 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts