Paziņojums  par lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu teritorijai Patversmes ielā 20

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.61 „Par Rīgas domes 07.06.2016. lēmuma Nr.3870 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 20 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Lokālplānojuma izstrāde ir pārtraukta ņemot vērā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030.gadam funkcionālā zonējuma plānotos risinājumus.

Lēmums Nr.61 – Lejupielādēt

0 Patīk
990 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts