Paziņojums  par lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu zemesgabalam Zaķusalas krastmalā 1

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.62 „ Par Rīgas domes 16.12.2014. lēmuma Nr.2002 “Par zemesgabala Zaķusalas
krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu
par spēku zaudējušu”.

Lokālplānojuma izstrāde ir pārtraukta sakarā ar izmaiņām pasūtītāja darbības virzienos un attīstības stratēģijā.

Lēmums Nr.62 – Lejupielādēt

0 Patīk
1142 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts