Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.57 „ Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, tālrunis 67217043 un SIA „Nams”, Palasta iela 7, Rīga, tālrunis 67211076.

Pasūtītājs:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālrunis 67012945.

Līdz ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu tiek izsludināta arī tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA „Grupa93” sadarbībā ar SIA „Vides eksperti”.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas noteikts no 01.09.2017. līdz 02.10.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un tā vides pārskata projektu tiek rīkota 11.09.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un tās vides pārskata projekta materiāliem no 01.09.2017. līdz 02.10.2017.var iepazīties:

– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā;
– Rīgas domes 5.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā;
– Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā – Rūpniecības ielā 21, Rīgā;
– interneta portālā https://www.rdpad.lv/skanstes-apkaimes-teritorijas-lokalplanojums-pilnveidota-redakcija/;
– interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_641;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Pilsētvides attīstības pārvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Rakstiski priekšlikumi līdz 02.10.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.10.2017. var izteikt arī elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_641

0 Patīk
2445 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts