Paziņojums par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālplānojuma apstiprināšanu

17.08.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.60 “Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 17.08.2017. saistošie noteikumi Nr.2 “Zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra Nr.01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra Nr.01000820804) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lēmums Nr.60 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.2 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējās izmantošanas karte – Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Ziņojums par atzinumiem – Lejupielādēt

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2297 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts