Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijai

2016.gada 17.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanu, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šīs teritorijas izmantošanai.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
Lokālplānojuma izstrādātājs – Pilnsabiedrība „RB Latvija”

2 Patīk
6213 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts