Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam piegulošajai teritorijai

2016.gada 22.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3604 „Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt zemesgabala faktiskai izmantošanai atbilstošu funkcionālo zonējumu, radot priekšnoteikumus teritorijas tālākai attīstībai, turpinot likumīgi iesākto teritorijas izmantošanu – vieglās ražošanas, noliktavu un biroju ēku kompleksā apbūve.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Alfards”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

0 Patīk
4225 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts