Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalos Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura

Rīgas dome 07.07.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2764 „Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un sekmētu īpašuma izmantošanas iespējas. Lokālplānojuma teritorijā ir iecerēta dzīvojamās un komerciāla rakstura apbūves attīstība, jo ražošana šajā teritorijā ir pārtraukta pirms vairākiem gadiem. Plānotā attīstība nav pretrunā Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiskajām vadlīnijām.

Lokālplānojuma ierosinātājs – AS „Latvijas Finieris”, lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Du Tango”.

0 Patīk
3224 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts