Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2631 „Par teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis – precizēt un noteikt teritorijas turpmākās attīstības iespējas.
Atbildīgā amatpersona Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts 4 nedēļas no 06.09.2007. līdz 04.10.2007. Materiāli par plānojumu apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 un Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv.

Tālrunis uzziņām: 7012856; 7609040.

Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīga LV-1004. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz minētajam termiņam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz šī gada 4.oktobrim.

Detālplānojums

Aptaujas lapa

0 Patīk
1016 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts