Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 23.02.2010. lēmumu Nr.1038 „Par teritorijas pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves krustojuma detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 18.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), teritorija atrodas ielu teritorijā (I) un apstādījumu un dabas teritorijā (A).

Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA Arhitektu studija „L’Escala”, reģistrācijas Nr.40003647494, Baznīcas iela 15a-6, Rīga, LV – 1010, tālrunis 29122326, epasts ilze@lescala.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 09.03.2010. līdz 23.03.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV–1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Detālplānojuma teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

0 Patīk
1324 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts