Tiek pagarināts sabiedriskās apspriešanas termiņš

Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, Pilsētas attīstības departaments pagarina detālplānojuma zemes gabala Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas (kvartālā starp Hospitāļu, Ēveles, K.Valdemāra un Zirņu ielu) sabiedrisko apspriešanu līdz šī gada 19.martam.

Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes par detālplānojuma risinājumiem līdz 19.martam sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, kā arī elektroniski – portālā www.riga.lv , sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Šo pirmdien, 1.martā notika detālplānojuma zemes gabalam Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas (kvartālā starp Hospitāļu, Ēveles, K.Valdemāra un Zirņu ielu) sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās vairāk kā 60 interesenti. Pilsētas attīstības departaments šobrīd ir saņēmis 3 kolektīvos iesniegumus ar kopumā 98 parakstiem no Hospitāļu 7 nama iedzīvotājiem un 2 individuālas rakstiskas atsauksmes.

Detālplānojuma zemes gabala Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas (kvartālā starp Hospitāļu, Ēveles, K.Valdemāra un Zirņu ielu) pasūtītājs SIA „Rīgas namu aģentūra” detālplānojumā iekļautajā teritorijā vēlas radīt piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu ar daudzlīmeņu dzīvokļiem. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Damsijas”.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā izskanēja pamatotas iedzīvotāju bažas par izgaismojuma (insolācijas) pietiekamību, operatīvā transporta piebraukšanas nodrošinājumu pie Hospitāļu ielas 7 nama, kā arī minētās ēkas inženiertehniskā stāvokļa iespējamo pasliktināšanos būvniecības laikā. Iedzīvotājus uztrauca arī pagalma labiekārtojumu jautājuma risinājumi, t.sk. atkritumu tvertņu izvietošana un bērnu rotaļu laukuma pieejamība.

Atbildes uz šiem un arī citiem sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem jautājumiem tiek sagaidītas no detālplānojuma izstrādātājiem un pasūtītājiem pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopšanas un izvērtēšanas. Atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem Rīgas dome lems par detālplānojuma apstiprināšanu vai tā pilnveidošanu.

Zemes gabala Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 2010.gada 19.martam apskatāmi:

  • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21,
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
  • pie detālplānojuma teritorijas Hospitāļu ielā (kvartālā starp Hospitāļu, Ēveles, K.Valdemāra un Zirņu ielu),
  • www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Jāatzīmē, ka līdz 5.martam notiek publiskā apspriešana būvniecības iecerei A.Saharova ielā 30 (Pļavnieki), kā arī tiek gaidīti priekšlikumi detālplānojuma izstrādei zemes gabalam Kaivas ielā (Dreiliņi). Savukārt līdz šī gada 22.martam turpinās zemes gabala Rātsupītes ielā (Spilves apkaimē) detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1233 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts