Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 13.04.2010. lēmumu Nr.1243 (prot. Nr.31, 9.§) „Par teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas – no 07.05.2010. līdz 28.05.2010.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā, Lielirbes ielā 6, pie plānojamās teritorijas Šampētera ielā 1, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.05.2010. plkst.17:00 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā, Lielirbes ielā 6.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 28.05.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

 

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriesanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem
14.10.2008. Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
13.04.2010. Rīgas domes lēmums par DP izstrādes uzsākšanu
13.04.2010. Rīgas domes lēmums par DP teritorijas paplašināšanu
Darba uzdevums

0 Patīk
1307 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts