Paziņojums par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

 

Šā gada 7.maijā Vides pārraudzības valsts birojā tiek iesniegts un sabiedriskai apspriešanai nodots ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojums automaģistrāles būvniecībai posmā no autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posms. 3. posms ir jaunbūvējams ceļš, kas atradīsies Rīgas pilsētas teritorijā starp Daugavgrīvas ielu un Rīgas pilsētas robežu ar Jūrmalu un Babītes pagastu. 4. posms atrodas Jūrmalas un Babītes novada teritorijās starp 3.posma galapunktu un pieslēgumu ceļam A10 pie Priedaines.

Projekta ierosinātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgā, Amatu ielā 4, tālrunis 67105558.

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots IVN darba ziņojums, ko sagatavoja SIA „Eiroprojekts” (Eksporta ielā 5, Rīgā, tālrunis 67568328), un kas ir izstrādāts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 4.jūlijā pieņemto lēmumu par IVN nepieciešamību.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 2010. gada 7.maija līdz 7.jūnijam. Ar darba ziņojumu, tā kopsavilkumu un kartogrāfiskiem materiāliem var iepazīties darba dienās darba laikā:

  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
  • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionāla vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
  • Rīgas domes (Rātsnamā) telpās, 3.stāvā Rātslaukumā 1, Rīgā;
  • Jūrmalas pilsētas domes telpās, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • Jūrmalas “Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā, Edinburgas prospektā 75;
  • Babītes novada domes telpās, 1.stāvā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Materiāli ir pieejami arī internetā www.rdpad.lv; www.babite.lv; www.jurmala.lv un www.ziemelukoridors.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2010.gada 19.maijā plkst.18.00, Rīgas domē (Rātsnamā), Rātslaukumā 1, Sēžu zālē; (sanāksmes protokols (308 KB) un videoieraksts (180 MB))
  • 2010.gada 20.maijā plkst.18.00, Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Lielajā zālē, 1. stāvā. (sanāksmes protokols (177 KB))
  • 2010.gada 25.maijā plkst.18.00, Babītes vidusskolas zālē, Piņķos, Jūrmalas ielā 17, Babītes pagastā, Babītes novadā.(sanāksmes protokols (212 KB))

Rakstiskus priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu līdz 2010.gada 7. jūnijam var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, http://www.vpvb.gov.lv, kā arī iepriekš minētajās materiālu izvietošanas vietās.

 

Atsauksmju anketa
Rīgas Ziemeļu transporta koridora pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posma pārskata karte
3.un 4.posma 1.trases variants
3.un 4.posma 2. un 2.a variants
3.un 4.posma 3.variants
3. un 4. posma varianti, faktu kopsavilkums (0,40 MB)
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma kopsavilkums (0,85 MB)
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma teksts (42 MB)

 

0 Patīk
2242 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts