Uzsākusies Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma sabiedriskā apspriešana

No šodienas, 7.maija līdz 2010.gada 7.jūnijam notiek ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmam – no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai. Iedzīvotāju vērtējumam tiek piedāvāti trīs automaģistrāles alternatīvie risinājumi.

Sakarā ar to, ka Ziemeļu koridora 4.posms ir ārpus Rīgas administratīvajām robežām, tikšanās ar iedzīvotājiem notiks ne tikai Rīgā, bet arī Babītes novadā un Jūrmalā. Sabiedriskās apspriešanas sapulces norisināsies:  2010.gada 19.maijā plkst.18.00, Rīgas domē (Rātsnamā), Rātslaukumā 1, Sēžu zālē; 2010.gada 20.maijā plkst.18.00, Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Lielajā zālē, 1. stāvā; 2010.gada 25.maijā plkst.18.00, Babītes vidusskolas zālē, Piņķos, Jūrmalas ielā 17, Babītes novadā.

Ar ietekmes uz vidi darba ziņojumu, tā kopsavilkumu un kartogrāfiskiem materiāliem var iepazīties darba dienās darba laikā:

  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
  • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionāla vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
  • Rīgas domes (Rātsnamā) telpās, Rātslaukumā 1, Rīgā;
  • Jūrmalas pilsētas domes telpās, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • Jūrmalas “Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā, Edinburgas prospektā 75;
  • Babītes novada domes telpās, Centra ielā 4, Piņķos;

Rakstiskus priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu līdz 2010.gada 7. jūnijam var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, http://www.vpvb.gov.lv, kā arī iepriekš minētajās materiālu izvietošanas vietās.

Trases variantu salīdzinājumu no satiksmes organizēšanas, atbilstības teritoriju plānojumiem, ietekmes uz sabiedrību un autoceļu būvniecības aspektiem veica priekšizpētes un skiču projekta izstrādātājs AS „Ceļuprojekts”. Savukārt trases variantu salīdzināšanu no ietekmes uz dabas apstākļiem, vides kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības aspektiem veica ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma izstrādātājs SIA „Eiroprojekts”.

Kopumā Ziemeļu transporta koridora īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru. Plānotais ceļa garums ir ap 30 km. Rietumos Ziemeļu koridors pieslēgsies Rīgas apvedceļam pie Babītes, bet austrumos – pie Vidzemes šosejas Berģos. Projekts ģeogrāfiski sadalīts 4 posmos, no kuriem visnozīmīgākais un sarežģītākais ir 2.posms, kas šķērso Daugavu un virzās gar pilsētas centru tā ziemeļu pusē no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei.

Vizuālie materiāli par sabiedrisko apspriešanu pieejami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, kā arī Jūrmalas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv un Bābītes pagasta mājas lapā – www.babite.lv . Papildus informācija par Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

 

Ziemeļu koridora 3. un 4. varianti (karte)
Ziemeļu koridora 3. un 4. posma variantu apraksti
Ietekmes uz vidi darba ziņojums, tā kopsavilkums un kartogrāfiskie materiāli

0 Patīk
1381 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts