Paziņojums par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) lokālplānojuma apstiprināšanu

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5310 “Par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 13.06.2017. saistošie noteikumi Nr.260 “Zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lēmums Nr.5310 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.260 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Aizsargjoslu plāns-karte – Lejupielādēt
Perspektīvā satiksmes organizācija-karte1- Lejupielādēt
Perspektīvā satiksmes organizācija-karte2- Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_1- Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_2 – Lejupielādēt
Pārskats, atzinumi, priekšlikumi- Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts- Lejupielādēt
Pielikumi- Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols- Lejupielādēt

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2396 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts