Paziņojums par zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) lokālplānojuma apstiprināšanu

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5311 “Par zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 13.06.2017. saistošie noteikumi Nr.261 “Zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lēmums Nr.5311 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.261 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_1- Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_2 – Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili karte_3- Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts- Lejupielādēt
Pielikumi- Lejupielādēt
Pārskats, atzinumi, priekšlikumi- Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols- Lejupielādēt

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1774 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts