Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu

19.12.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1891 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.68 “Zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojums īstenojams no 13.11.2019.

Lēmums Nr.1891
Saistošie noteikumi Nr.68
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte
Paskaidrojuma raksts
Ziņojums par publisko apspriešanu – noslēguma sanāksmes protokols, priekšlikumi, institūciju atzinumi

Arhīvs

Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma atcelšanu un redakcijas pilnveidošanu
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma apstiprināšanu
Paziņojums par zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3
0 Patīk
1290 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts