Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma (VPVB) Nr. 369 (12.10.2011.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) A/S “Rīgas kuģu būvētava” (Reģ. Nr. 40003045892) plānotajai tērauda liešanas ceha rekonstrukcijai Rīgas brīvostā, Gāles ielā 2 (kadastra Nr.01006130059).

Projekta ietvaros paredzēta tērauda liešanas ceha izvietošana jaunuzbūvētās ēkās un aprīkošana ar jaunām tehnoloģijām, ietverot sešu elektrokausēšanas krāšņu uzstādīšanu, kā arī ar to saistītās infrastruktūras un ražošanas objektu izveide nolūkā izveidot dzelzceļa vagonu lielgabarīta konstrukciju liešanas un apstrādes ražotni ar jaudu aptuveni 100 tūkst.t lējumu gadā. Darbība plānota Rīgas brīvostas teritorijā, kur jau gadu desmitiem notiek analoģiska saimnieciskā darbība, un aktuālajā Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018. gadam nekādas izmaiņas zemes izmantošanas mērķos nav paredzētas.

Plānotā ražošanas apjoma pieauguma ietekme uz vidi, pateicoties labākajām pieejamajām tehnoloģijām, nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības, un nav sagaidāms, ka atklāsies kādi izslēdzoši faktori paredzētās darbības īstenošanai. Nelabvēlīgā ietekme pārbrauktuvē pār Emmas ielu tiks mazināta ar organizatoriskiem pasākumiem, nepalielinot pārbrauktuves slēgtā stāvokļa ilgumu dienā un pēc iespējas nebūtiski palielinot to naktī.

Ar paredzētās darbības iesniegumu, VPVB lēmumu, projekta plānu un aprakstu var iepazīties internetvietnē www.riga-shipyard.com no š.g. 24. oktobra līdz 14. novembrim un šajā laikā sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv) rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, 2011. gada 3. novembrī plkst. 18.00.

0 Patīk
1188 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts