Rīgai jānodrošina uzņēmējdarbībai pievilcīga vide

Konferencē „Vietas mārketings metropoļu reģionos” pirmoreiz tika prezentēta Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija uzņēmējdarbības veicināšanai, kur nozīmīga loma ir atvēlēta inovācijām, kā arī ekonomikas sasaistei ar zinātni un kreatīvo industriju atbalstīšanai.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Almers Ludviks, konferences atklāšanā akcentēja: „Pilsētai jākļūst ne vien par atraktīvu ceļojumu galamērķi, bet arī par pievilcīgu investīciju objektu, un par vietu, kur ir patīkami dzīvot un strādāt. Tas panākams, nodrošinot uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, mūsdienīgas izglītības iespējas, pilnveidojot sociālo pakalpojumu klāstu un patīkamu apkārtējo vidi.”

Rīgā reģistrēti 60% no visiem uzņēmumiem Latvijā. Rīgas pilsētas tautsaimniecības struktūrā dominējošā ir pakalpojumu joma, kas veido 80% pievienotajā vērtībā. Lai novērstu attīstības tempu samazināšanos nākotnē, svarīgi ir palielināt uz ārējiem tirgiem vērstu pakalpojumu un ražošanas attīstību. Šajā kontekstā pilsētai ir nozīmīga gan esošo uzņēmumu saglabāšana un attīstīšana, gan jaunu uzņēmumu piesaiste, gan darbaspēka noturēšana un kvalitātes paaugstināšana, gan arī jaunu tirgu apgūšana.

Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija ir viena no trim topošās integrētās Rīgas pilsētas mārketinga stratēģijas sastāvdaļām, kuru mērķauditorijas ir Rīgas iedzīvotāji, uzņēmēji un tūristi. Mārketinga stratēģijas pamatā ir Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam un Rīgas pilsētas attīstības programma. Stratēģijas sagatavošanā izmantota Helsinku, Kopenhāgenas, Oslo un Stokholmas pieredze.

Rīgas pilsētas mārketinga stratēģija izstrādāta projekta „Baltijas Metropoļu inovāciju stratēģija” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību Baltijas jūras reģionā un veicināt tā konkurētspēju pasaules mērogā. Projektā piedalās 14 partneri, starp tiem arī septiņas lielākās Baltijas jūras reģiona pilsētas – Berlīne, Kopenhāgena, Rīga, Malme, Tallina, Stokholma, Helsinki. Projektā novērotāja statusā piedalās Oslo, Varšavas un Viļņas pilsētas. Rīgas pilsētu projektā pārstāv Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļas speciālisti.

Fotogrāfijā redzami, no kreisās: Almers Ludviks, RD priekšsēdētāja vietnieks; konferences moderatore Evita Luna; Inga Vilka, Pašvaldību konsultāciju centra direktore; Aleksandrs Pankruhins, Krievijas sabiedriskās administrācijas akadēmija; Vsevolods Kačans – Latvijas Universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Ekonomikas pārvaldes
Starptautisko projektu nodaļa
Tālrunis 6710 5572
E-pasts: linda.pukite@riga.lv

0 Patīk
1209 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts