Rīgas pilsēta piedalās starptautiskā forumā-izstādē „Laser-Optics-Berlin 2010”

Ar mērķi atbalstīt un paaugstināt konkurētspēju starptautiskajā tirgū tiem Rīgas pilsētas uzņēmumiem, kuri savā darbībā balstās uz inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu, Pilsētas attīstības departaments kopā ar Latvijas lāzeroptikas uzņēmumiem „ISP Optics Latvia”, „HEE Photonic Labs”, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūtu un Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un biznesa inkubatoru šī gada 22.- 24.martā piedalās starptautiskā forumā-izstādē „Laser-Optics-Berlin 2010” Berlīnē, Vācijā.

Dalība izstāde notiek Eiropas Savienības atbalstītā projekta “Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” (BaSIC) ietvaros.

Laser-Optics-Berlin 2010” ietvaros Rīgas pārstāvētiem uzņēmumiem un organizācijām nodrošinātas sekojošas iespējas:

  • Informatīvais stends, kurā tiek prezentēti Baltijas jūras reģionā esošie optikas un lāzeru industrijas uzņēmumi un pētniecības iestādes un kur izstādes apmeklētājiem ir iespēja saņemt informāciju arī par Rīgu – uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām un ekonomisko situāciju.
  • Kontaktbirža, kur tiek nodrošinātas iespējas individuālajām sarunām starp reģiona uzņēmumiem un pētniecības iestādēm.
  • „Pudurkopu kolokvijs” (cluster coloquium), kas ir organizēts kā atvērts pasākums, kur reģionālo pudurkopu pārstāvji prezentē savu pieredzi ar pasākuma tematiku saistītās jomās.
  • Dalībnieku forums, kurā uzņēmumi un organizācijas prezentē savu darbību konferences un izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem.
  • Informācijas par savu uzņēmumu publicēšana pasākuma kopkatalogā un datu bāzē.

Dalību minētajos pasākumos finansē projekts „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs”. Pasākuma dalībniekiem jāsedz vienīgi ceļa un uzturēšanās izdevumi.

„Laser-Optics-Berlin 2010” www.laser-optics-berlin.de). ir starptautisks tirdzniecības forums – izstāde, kurā vienuviet pulcējas pasaules vadošie optikas un lāzeru industrijas pārstāvji un prezentē mūsdienu sasniegumus dažādu inovatīvo tehnoloģiju jomās. Izstādē tiek pārstāvētas sekojošas sfēras: smalkmehānika, optika, lāzeru tehnoloģijas, elektronika, laboratoriju tehnoloģijas un ķīmija, farmācija un biotehnoloģijas, aviācijas tehnoloģijas, pārvadu inženierija, enerģētika, industriālās tehnikas ražošana, mikrosistēmu tehnoloģijas, displejtehnoloģijas un vizualizācijas sistēmas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas inovāciju tehnoloģijas.

BaSIC – “Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” ir projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība INTERREG IV B Baltijas jūras reģiona programmas 2007 – 2013 ietvaros. Projekta mērķis ir uz inovācijām balstītas uzņēmējdarbības atbalsts Baltijas jūras reģionā. Projekts tiek īstenots no 2009. – 2012. gadam. Galvenie projekta darbības virzieni ir uzņēmējdarbības atbalsts un apmācība, uzņēmumu kopu sadarbības veidošana, inovāciju infrastruktūras pilnveidošana un sinhronizēti pakalpojumu un internacionalizācijas instrumentu izveidošana Baltijas jūras reģiona ietvaros. Projekta kopējais budžets 10 ES valstīm ir 2 754 255 eiro, no tiem uz Rīgas pilsētu attiecināmi –  160 945 eiro, kur ES līdzfinansējums ir 85% un Rīgas domes līdzfinansējums – 15%  (jeb 24 141,50 eiro / 16 966,92 lati).
Kopumā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šobrīd piedalās 6 Eiropas Savienības atbalstīto projektu īstenošanā, kā arī pārrauga 35 ES projektus, kuros piedalās citas Rīgas domes struktūrvienības. Vairāk informācijas par ES projektiem, kas tiek realizēti Rīgas pilsētā www.rigasprojekti.lv . Vairāk par projektu BaSIC –  www.basic-net.eu .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1206 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts