Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija aicina savlaicīgi plānot un saskaņot apstādījumu kopšanas darbus

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija atgādina, ka laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam pilsētas administratīvajā teritorijā augošu koku ciršana ir aizliegta, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā (plaukšanas laikā), kā arī tajos ligzdojošos putnus.

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja Aija Anita Baķe atgādina: „Marts ir pirmais pavasara mēnesis un jau šajā laikā daba mostas. Ikgadu līdz ar pirmajiem saules stariem pilsētas iedzīvotāji steidzas sakopt tuvāko teritoriju, tai skaitā veikt arī koku apkopšanas darbus. Tā kā katrs iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai vai vainagošanai, tiek izvērtēts Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā, aicinu zemes īpašniekus un apsaimniekotājus savlaicīgi ieplānot un Apstādījumu inspekcijā saskaņot apstādījumu kopšanas darbus, lai iecerēto varētu ne vien vēlēties, bet arī realizēt.”

Lai esošie koki augtu un jaunie koki pēc stādīšanas ieaugtos, aicinām iepazīties ar Apstādījumu inspekcijas sagatavotajiem ieteikumiem veiksmīgākai koku stādīšanai, pārstādīšanai vai ciršanai, pareizai zaru apgriešanai, koka vainaga veidošanai un koka brūču apstrādei. Ar koku kopšanas pamatprincipiem iespējams iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Informatīvie materiāli

Lai pilsētas teritorijā veiktu esošo apstādījumu aizsardzību, saglabāšanu un labiekārtošanu atbilstoši noteikumiem, pirms koku ciršanas atļaujas izsniegšanas Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija izvērtē, vai koka ciršana vai vainagošana ir nepieciešama un pieļaujama.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka koku un publiskajos apstādījumos augošu krūmu ciršanu, pārstādīšanu vai vainagu kopšanu neatkarīgi no koku atrašanās vietas atļauts veikt pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma saņemšanas, zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzības samaksāšanas un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

Gadījumos, kad netiek ievērotas Ministru kabineta noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” prasības, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lemj par zaudējumu atlīdzības apmēru, kas var būt līdz pat 10 reizēm lielāka nekā koka atjaunošanas vērtība. Liegums cirst kokus laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam neattiecas uz gadījumiem, kad koku ciršana ir nepieciešama avārijas situācijas novēršanai, kā arī ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Plašākai informācijai saistībā ar Apstādījumu inspekcijas pārziņā esošajiem jautājumiem, aicinām vērsties pie Apstādījumu inspekcijas speciālistiem Rīgas pilsētas būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4 vai zvanīt Apstādījumu inspekcijai pa tālruni: 67012976 vai uz Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800, 67012889.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

0 Patīk
2034 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts