Tiek gaidīti viedokļi detālplānojuma izstrādei Daugavgrīvas ielā

Līdz šī gada 12.maijām tiek gaidīti iedzīvotāju viedokļi detālplānojuma izstrādei teritorijai Daugavgrīvas ielā 31 (Dzirciema apkaime). Detālplānojuma teritorijā tiek plānots attīstīt daudzfunkcionālu darījumu un pakalpojumu centru.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.gadam detālplānojuma teritorija atrodas centru apbūves teritorijā, apstādījumu un dabas teritorijā un ūdens teritorijā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz 2010.gada 12.maijam var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4
  • vai jebkurā Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Daugavgrīvas NIP”, detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Graf-X”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv
sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un „Sabiedrības līdzdalība”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

Marija Ābeltiņa
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
1205 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts