Tiek uzsākta lokālplānojuma redakcijas  zemesgabalam Ieriķu ielā 5, k-1 (Teikas apkaimē)  publiskā apspriešana

No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes gabalam Rīgā, Ieriķu ielā 5, k-1 (Teikas apkaimē).

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2908 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu, nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, saskaņā ar zemesgabala īpašnieku uzņēmumu darbības virzienu – tirdzniecības centra („Cash&Carry” tipa) apbūves īstenošanu. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt risinājumus optimālai teritorijas attīstībai, nosakot atbilstošas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības un paredzot nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izbūvi.

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Karsten-Sanitex Latvia”, lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa 93”.

Ar lokālplānojumu redakcijas materiāliem līdz 05.10.2015. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā: Geolatvija.lv
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.09.2015. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Rakstiski priekšlikumi līdz 05.10.2015. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 05.10.2015. var izteikt arī elektroniski portālā: Geolatvija.lv.

Instrukcija iedzīvotājiem Geolatvija.lv lietošanai

0 Patīk
3005 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts