Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.225 (02.08.2010.) uzsākts autoceļa A9 “Rīga (Skulte)-Liepāja” posma no km 0,0 (krustojums ar A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) līdz km 38,2 (krustojums ar P98 (Tušķi)-Tukums) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Tiek plānota esošā divu braukšanas joslu autoceļa rekonstrukcija, izveidojot četrjoslu vispārīgas lietošanas autoceļu esošā ceļa zemes nodalījuma joslā, izskatot iespēju atsevišķās vietās veikt autoceļa uzlabojumus ārpus tās. Rekonstruējamā autoceļa posma garums ir 38,2 km.

Ar trases plānu un citiem materiāliem var iepazīties internetā:

– Babītes novada vietnē www.babite.lv,
– Jelgavas novada vietnē www.jrp.lv,
– Tukuma novada vietnē www.tukums.lv,
– Dobeles novada vietnē www.dobele.lv,
– projektētāju vietnē www.eiroprojekts.lv/A9

no š.g. 7.novembra līdz 5.decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr.67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks š.g.

21. novembrī:
– Jaunbērzes pagasta kultūras namā (Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.) plkst. 18.00;
22. novembrī:
– Babītes novada pašvaldības ēkā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts) plkst. 17.00;
28. novembrī:
– Džūkstes pagasta kultūras namā (“Biedrību nams”, Džūkste, Tukuma novads) plkst. 16.00,
– Valgundes IKSC „Avoti” (Saules iela 2, Valgunde, Jelgavas novads) plkst. 18.00.

0 Patīk
1333 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts