Saskaņā ar Rīgas domes 22.04.2008. lēmumu Nr.3623 „Par zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas (kadastra Nr.0100 123 2002 un kadastra Nr.0100 123 2006) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ir izsludināts zemesgabalu pie Mazās Juglas ielas ar kadastra Nr.0100 123 2002 un Nr.0100 123 2006 detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posms.

Plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms noteikts no 26.05.2008. līdz 10.06.2008. Materiālus par plānojumu var apskatīt Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Rīgā, Brīvības gatvē 266 un Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (ieeja no Amatu ielas) katru darba dienu. Tālruņi uzziņām 67012889, 67012844.

Rakstiski priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas anketas iesniedzamas minētajā laika posmā Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtāmas plānojuma izstrādātājam SIA „Arhitektu birojs Arteks” Elizabetes ielā 18-7, Rīgā, LV-1050.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.06.2008. pl.16.00. SIA „Arhitektu birojs Arteks” Rīgā, Elizabetes ielā 18-7.

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz 2008. gada 10.jūnijam.

 

Aptaujas lapa

Apbūves noteikumi

I Paskaidrojuma raksts

 

0 Patīk
1069 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts