Tiek atsaukta paziņojuma “Par detālplānojuma zemesgabalam Ūnijas ielā 58A, Ūnijas ielā 60 sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu” publikācija laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 7.augusta laidienā Nr. 126 un laikraksta “5 min” 2007.gada 2.augusta izdevumā, jo tiek noteikts jauns detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš.

Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija lēmumu Nr.2526 “Par zemesgabala Ūnijas ielā 58A, Ūnijas ielā 60 (kadastra Nr. 01000700058) un tam pieguļošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstipirnāšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis – precizēt teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās.

Atbildīgā amatpersona Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja. Detālplānojumu izstrādā SIA “Livland”.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts 4 nedēļas no 10.09.2007. līdz 08.10.2007. Materiāli par plānojumu apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Brīvības gatvē 266 un SIA “Livland” Brīvības ielā 47, Rīgā.

Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv

Tālrunis uzziņām: 67012844, 7482920.

Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz minētajam termiņam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, kā arī SIA “Livland” Brīvības ielā 47, Rīgā, LV-1010. Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz šī gada 8.oktobrim.

Detālplānojums

Aptaujas lapa

0 Patīk
1436 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts