Noslēdzies pirmais posms ģeodēzisko punktu apsekošanai Vecrīgas, Bolderājas un Mārupes apkaimē. Pašlaik apsekots 1251 punkts un konstatēts, ka 50% ir saglabājušies, 37% iznīcināti, 9% nav atrodami un 4% bojāti. Paredzēts, ka 2013.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pabeigs ģeodēzisko punktu apsekošanu visā Rīgas teritorijā un sagatavos to pilnveidošanas pilotprojektu. Apsekošanas mērķis ir apzināt vietēja tīkla […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” 139.2. apakšpunktā noteikto, informē, ka 18.12.2012. Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5630 “Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” 139.2. apakšpunktā noteikto, informē, ka 18.12.2012. Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5629 „Par zemesgabala Beberbeķu 5.līnijā bez numura (kadastra Nr.01000822089) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lēmums Darba uzdevums Detālplānojuma teritorijas […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 24.09.2012. lēmumu Nr.BV-12-5580-nd, SIA „TeleTower”, reģ. Nr.40103257495, adrese Uriekstes ielā 2A-24, Rīgā, tālrunis 29167639, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Mobilo sakaru bāzes stacijas jaunbūve Rīgā, Trīsciema apkaimē, Jaunciema gatvē b/n, (113.grupa, 284.grunts)”. Projektētājs: SIA „Mobitex”, reģ.Nr. 40003742426, Riekstu ielā 23-27, Rīgā LV-1055, tālr. 29167639. Informatīvie materiāli no 18.12.2012 līdz 22.01.2013 […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments “Rīgas attīstības programmas 2014 – 2020.gadam” un „Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam” izstrādes ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti precizēja Rīgas aglomerācijas robežas. Salīdzinot Rīgas un tās aptverošo pilsētu, piepilsētu un ciematu jeb aglomerācijas robežas 2004.gadā un 2012.gadā, tika secināts, ka kopumā Rīgas aglomerācijas teritorija ir pieaugusi par 313 km2 […]

Lasīt vairāk

Otrdien, 4.decembrī, plkst. 10.00 Rīgas domē, sēžu zālē, notiks konference par jaunā Rīgas Teritorijas plānojuma izstrādi. – Pašlaik pilsētas pašvaldībā tiek strādāts pie galvenajiem pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem – ilgtermiņa stratēģijas, attīstības programmas, jauna teritorijas plānojuma. Ir svarīgi, lai šajā procesā iesaistītos visi rīdzinieki – dažādas sociālās grupas un mērķauditorijas. Šajā konferencē uzrunāsim uzņēmējus, projektu […]

Lasīt vairāk

Vakar norisinājās forums „Industrial Riga”, kurā piedalījās vairāk nekā 50 mašīnbūves, metālapstrādes un industriālās ražošanas nozares uzņēmēju un speciālistu, kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, vēstniecību pārstāvji, kas atbalsta starptautiskā biznesa attiecību un ekonomisko sakaru veidošanu. Dalībnieki sprieda par mašīnbūves nozares attīstības un atbalsta iespējām Rīgā, kā arī diskutēja par jaunu sadarbības projektu […]

Lasīt vairāk

Šodien industriālā parka telpās Rīgā, Jūrkalnes ielā, svinīgi atklāta augsti tehnoloģiska gaisa kondicionēšanas sistēmu ražotne „Felzer”. Šā gada pavasarī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka sadarbību ar Sanktpēterburgas investoriem, lai sekmētu darba tirgus attīstību, veidojot pilsētā jaunas darba vietas. Sadarbības un pārrunu rezultātā ir tapusi šī ražotne, kur plānotas 55 jaunas darbavietas inženierzinātņu un ražošanas […]

Lasīt vairāk

Rīt, 29.novembrī Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, notiks biznesa forums „Industrial Riga”, kurā piedalīsies mašīnbūves, metālapstrādes un industriālās ražošanas uzņēmēji un speciālisti, valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai spriestu par nozares attīstības un atbalsta iespējām Rīgā, kā arī jaunu sadarbības projektu realizēšanu. Biznesa forums notiek izstādes „Tech Industry 2012” ietvaros. Biznesa foruma „Industrial Riga” […]

Lasīt vairāk

Šodien paziņoti septiņi Rīgas domes un Swedbank kopīgi rīkotās grantu programmas „Atspēriens” uzvarētāji, kuriem piešķirts finansējums biznesa ideju īstenošanai un attīstībai. „Atspēriena” otrajai kārtai šogad tika iesniegtas 96 uzņēmējdarbības projektu idejas, no kurām septiņas dzīvotspējīgākās saņēmušas finansējumu Ls 39 835,92 apmērā. „Noslēdzot jau ceturto „Atspēriena” gadu un astoto veiksmīgi noritējušo „Atspēriena” konkursu, vēlos izteikt atzinību […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts