Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posmam

2010.gada septembrī ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) automaģistrāles būvniecībai posmā no autoceļa A5 līdz Daugavgrīvas ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posms) noslēguma ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, IVN ziņojuma sagatavotājs – SIA “Eiroprojekts”. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN nepieciešamību pieņemts 04.07.2007. (Nr. 161).

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma būvniecībā tiek izskatīti četri varianti – 1., 2., 2a. un 3.variants.
2. un 2a. variants gandrīz visā garumā plānots pa jaunu trasi, 1.varianta trase daļēji virzīta pa esošiem ceļiem. 3.variants ir 1.variants ar papildus pieslēgumu autoceļam A10.

IVN darba ziņojuma izstrādes gaitā konstatēts, ka no ietekmes uz vidi viedokļa visnelabvēlīgākais ir 3.variants: gan attiecībā uz dabas vērtībām, gan cilvēku ērtībām. Pārējiem trim variantiem ietekmes kopvērtējums ir līdzīgs, bet 2. un 2a. variants būtiskāk skar dabas vērtības, kamēr 1.variants rada lielākas neērtības tuvējiem iedzīvotājiem.

Ar noslēguma ziņojumu un trašu plāniem no 27.09.2010. var iepazīties:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, tālrunis 67105800;
 • Babītes novada pašvaldības Kancelejā, Centra ielā 4 (2.stāvā), Piņķos, tālrunis 67914650;
 • Jūrmalas pilsētas domes 1.stāva vestibilā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
 • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, 2.stāvā, 30.kabinetā, Jūrmalā, tālrunis 67147592;
 • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālrunis 67321173;
 • Internetā www.ziemelukoridors.lv, www.rdpad.lv, www.babite.lv, www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību no š.g. 27.septembra līdz 18.oktobrim sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, LV-1045 Rīgā, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv; vpvb@vpvb.gov.lv).
Papildus informācija pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, tālr. 67181423, www.rdpad.lv; www.ziemelukoridors.lv.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posma pārskata karte
Noslēguma ziņojums par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. ietekmes uz vidi novērtējumu

Pielikumi:

 1. Trases variantu plāni
 2. Biotopu pārskata karte
 3. Trokšņu izplatības karte
 4. Gaisa piesārņojuma izplatības karte
 5. Vides ekspertu atzinumi

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti RZT 3.un 4.posma IVN darba ziņojumam

 

0 Patīk
2835 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts