„Apkaimju gids” ietvaros kopā ar iedzīvotājiem apsekotas Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimes

2015.gada 12.jūnijā Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimēs norisinājās kārtējā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un citu Rīgas domes struktūrvienību speciālistu, kā arī nevalstisko organizāciju tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem „Apkaimju gids” ietvaros, lai diskutētu par apkaimju attīstības jautājumiem un dotos kopīgā teritoriju apsekošanā.

Tikšanās laikā ar Vecmīlgrāvja, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju iedzīvotājiem tika apsekoti pieci objekti – Briežu iela Mīlgrāvī; labiekārtotā Daugavas krastmala Vecmīlgrāvī Meldru ielā un potenciāli attīstāmā ūdensmala Rīgas kuģu būvētavas teritorijā; Mīlgrāvja apbūves aizsardzības teritorija Ezera un Vitrupes ielu rajonā; Sarkandaugavas grāvja ūdensmala un Kundziņsalas dzīvojamo māju rajons.

„Apkaimju gids” tikšanās laikā ar iedzīvotājiem speciālisti uzklausīja iedzīvotāju viedokļus par Rīgas Brīvostas uzņēmumu radītām smakām Mīlgrāvī Briežu ielas dzīvojamo māju rajonos un ierobežoto piekļuvi Ķīšezeram. Savukārt Vecmīlgrāvī iedzīvotājus visvairāk neapmierina kravas transporta intensīvā satiksme un tās radītais troksnis dzīvojamo māju un nesen labiekārtotās Meldru ielas krastmalas teritorijā, jo, viņuprāt, Meldru iela būtu jāattīsta kā pastaigu promenāde, novirzot plānoto kravu transportu uz Atlantijas ielas un Vecāķu prospekta savienojumu Vecdaugavā (Laivinieku ielas pagarinājumu). Tika apsekota Rīgas kuģu būvētavas teritorijā esošā 20 metrus augtā kāpa un diskutēts par šīs teritorijas iespējamo izmantošanu iedzīvotāju rekreācijai.

Arī Ezera un Vitrupes ielu rajonā Mīlgrāvja iedzīvotājiem ikdienā grūtības rada atrašanās blakus Rīgas Brīvostas uzņēmumiem, kas gaisā izplata spēcīgas smakas, kā arī plašas diskusijas iedzīvotājiem ar speciālistiem izvērtās par kravas dzelzceļa radītajiem apgrūtinājumiem teritorijas piekļūšanai. Mīlgrāvja iedzīvotāji lūdz pašvaldības speciālistus atrisināt piekļuvi apkaimei, regulējot kravas vilcienu kustību laikus vai izbūvējot gājēju pārvadu, lai bērniem būtu iespēja tikt uz tuvāko skolu Sarkandaugavā.

Sarkandaugavā pašvaldības darbinieki apsekoja Sarkandaugavas attīstības biedrības pašu spēkiem apsaimniekoto un labiekārtoto Sarkandaugavas ūdensmalu un iepazīstināja iedzīvotājus ar pilsētas plāniem, Tvaika ielas rekonstrukciju un kopīgiem spēkiem meklēja risinājumus, vai šī rekonstrukcija ir savienojama ar Sarkandaugavas vecupes reģenerācijas ideju.

Kundziņsalu pašvaldības speciālisti apmeklēja atsaucoties uz biedrības „Kundziņsala” aicinājumu un tās vadībā „Apkaimju gids” dalībnieki devās pastaigā uz dzīvojamo māju rajonu un uzklausīja iedzīvotāju viedokļus par dzīvi Rīgas Brīvostas uzņēmumu tiešā tuvumā.

Nākošā „Apkaimju gids” jeb tikšanās ar iedzīvotājiem norisināsies 19.jūnijā Beberbeķu, Mūkupurva, Šampētera, Pleskodāles un Atgāzenes apkaimēs, kur galvenie diskusiju jautājumi būs: dzīvojamās vides kvalitāte lidostas tuvumā, lidostas plānu ietekme uz Beberbeķu un Mūkupurva teritoriju attīstību, meliorācijas jautājumi, Šampētera meža kā publiskās ārtelpas potenciālā attīstība, Atgāzenes apkaimes attīstība. Vairāk šeit

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties!

Pieteikšanās un papildus informācija par pasākumu „Apkaimju gids”, zvanot pa tālruni 67105818, 29397453 vai rakstot uz e-pastu: solvita.kalvite@riga.lv.

Apkaimes izvēlētas pēc to problemātikas specifikas. Tēmas par kurām paredzēts diskutēt – uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, ūdensmalu pieejamība, to labiekārtojums un atpūtas iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās teritorijas kvalitāte un infrastruktūras nodrošinājums.


„Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas iepazīstot teritoriju specifiku, uzklausot dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un respektējot esošās vērtības, rast sabalansētu risinājumu par potenciālu teritoriju attīstību.

Līdz šim izrādītā rīdzinieku aktivitāte liecina par to, ka ir svarīgi iesaistīt iedzīvotājus jau sākotnējā plānošanas procesā, jo tas veicina ne tikai kvalitatīvāku plānošanas dokumentu izstrādi, bet arī iedzīvotāju kopības un piederības sajūtu savai apkaimei. Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju redzējums, tādēļ aicinām ikvienu piedalīties kopīgā pilsētas attīstības plānu veidošanā, sniedzot arī rakstiskus priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei līdz šī gada 1.jūlijam, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā.

0 Patīk
3382 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts