Rīgas vieta ceļā starp Roterdamu un Londonu, Parīzi pieminot Slejas iespaidu mozaīku nosaka jūlija negaidītā piepildītība ar arhitektūras lietām. Šķiet, ka līdz ar Daugavas kreisā krasta projekta apspriešanu sāk veidoties pilsoniskas sabiedrības pamati arī mūsu galvaspilsētā – KKK (Kreisā Krasta Kustība) arhitekta P.Blūma vadībā apceļo ar velosipēdiem Ķīpsalu un raksta paziņojumus presei un vēstuli […]

Lasīt vairāk

Izstādes atklāšana 23. martā plkst. 17.00. Izstāde apskatāma no 23.03. – 23.04. Šogad aprit 35. gadi, kopš Latvijas Mākslinieku savienības Jelgavas organizācijas mākslinieku pirmās izstādes. Atzīmējot šo gadskārtu Jelgavas mākslinieki – gleznotāji un grafiķi uzrunā Rīgas skatītāju. Jelgavas gleznotāju vairums respektē reālistisko glezniecību, bet tas nebūt neierobežo viņu radošās izteiksmes daudzveidību un personiskās pasaules skatījumu. […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 08.02.2006. lēmumu Nr.81 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma – automaģistrāles no Vidzemes šosejas līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī nodod minēto būvniecības ieceri publiskai apspriešanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir izvērtēt jauna ievada Rīgā izbūves […]

Lasīt vairāk

laika posmā no 07.02.2006. līdz 22.02.2006. Saskaņā ar teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis darbu pie Daugavas kreisā krasta silueta izstrādes un aicina visus rīdziniekus un Rīgas viesus, uzņēmējus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus sniegt savus priekšlikumus darba sagatavošanai. Visi interesenti rakstiskus iesniegumus, priekšlikumus un idejas var iesniegt minētajā laika posmā Rīgas domes […]

Lasīt vairāk

  Šīs žurnāla „Latvijas Architektūra” burtnīcas iznākšana turpat vai sakrīt ar Starptautiskās Arhitektu savienības (UIA) pasludināto ARHITEKTŪRAS DIENU – 2.oktobri. UIA vēršas pie pašvaldībām un aicina šo dienu atzīmēt, sekojot tēmai PILSĒTAS IR CERĪBU MAGNĒTI. Tēma skaista un seko loģisks jautājums – ciktāl Rīga kā visas valsts un visa veida aktivitāšu hiperdominante attaisno šo cerību […]

Lasīt vairāk

Sv. Pētera baznīcā š. g. 13. februārī plkst 17.00  Daiņa Ozola  Indijas un  Nepālas   ceļojuma fotopiezīmes “Debesu kalni zemes ielejās” atklāšana. Dainis Ozols – arhitekts. Nepālas kultūras un reliģijas centri atrodas kalnos, tāpēc daudz ainu un pārdomu ir tieši par kalnu virsotņu maģisko spēku un mistisko iedarbību uz cilvēku dvēseli. Izstāde apskatāma no 13.02. – 19.03.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts