Ierosinātājs, izstrādātājs SIA “Kiversala RE”, SIA “Venta Didrihsona birojs” Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu, sab.apspr. 1.posma organizēšanu 07.03.2006. Nr.925 .doc Darba uzdevums .doc DP robeža .jpg Noslēgts līgums – Sab. apspr. 1. posms 24.03.2006. –  07.04.2006 Sagatavots lēmuma projekts   Lēmums par sab. apspr. […]

Lasīt vairāk

  Ierosinātājs, izstrādātājs SIA „Quality nami” Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums   Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu, sab.apspr. 1.posma organizēšanu 14.09.2004. Nr.3380 (Ar grozījumiem 07.03.2006. Nr.929) .doc   Darba uzdevums .doc   DP robeža .doc   Noslēgts līgums – Sab. apspr. 1. posms 12.10.2004. – 09.11.2004 Sagatavots lēmuma projekts X Lēmums […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļa strādā pie vienotas projektu pārraudzības sistēmas ieviešanas visos Latvijas reģionos, veidojot kopēju informatīvo un statistikas bāzi, kas bagātinātu ne tikai vienotu projektu vadības pieredzi, bet arī vairotu Latvijas pašvaldību un to institūciju konkurētspēju, pretendējot uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Eiropas fondu un programmu pieejamība devusi Latvijas pašvaldībām iespēju […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 28.07.2006. lēmumu Nr.553 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma – automaģistrāles no Vairoga ielas līdz Daugavgrīvas ielai ietekmes uz vidi novērtējumu. Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir izvērtēt jauna ievada Rīgā izbūves iespējas. Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgā, Rātslaukumā 1, Rātsnama 3.stāva vestibilā laikā […]

Lasīt vairāk

Pilsētas attīstības departaments nodod publiskai apspriešanai Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma – automaģistrāles no Vairoga ielas līdz Daugavgrīvas ielai būvniecības ieceri. Informatīvie materiāli apskatāmi Rātsnama 3.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, Rīgā, laika posmā no 24.07.2006. līdz 31.08.2006., darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Rakstiski priekšlikumi un apspriešanas anketas iesniedzamas minētajā laika posmā Pilsētas attīstības departamenta […]

Lasīt vairāk

Lai vienkāršotu piekļuvi informācijai par starptautisko institūciju un Rīgas domes attīstības un investīciju projektiem, piedāvājam mūsu mājas lapas apmeklētājiem tiešsaisti ar vairākiem interneta portāliem un to sadaļām. Portāla http://projekti.latreg.lv/ uzdevums ir iepazīstināt visus interesentus ar aktuālāko informāciju par Eiropas Savienības projektu konkursiem un starptautiskajiem projektiem, kuros piedalās Rīgas dome un tās struktūrvienības. Vispilnīgāko informāciju par šiem […]

Lasīt vairāk

  Rādās, ka šis pavasaris mūsu profesijai ir atnesis pastiprinātu un visumā pozitīvu publicitāti – gada labāko arhitektūras objektu skate un Rīgas pilsētas arhitekta biroja izveidošana bija mediju uzmanības lokā. Man un citiem kolēģiem bija daudz labu iespēju runāt par mūsu profesijas vietu un lomu sabiedrībā. Es tiešām ceru, ka tikko izveidotā Rīgas pilsētas arhitekta […]

Lasīt vairāk

  Daugavas krasta siluets, karaliene un Zaha Hadida dzīvajā Ir tāds starptautiskas un pašmāju pilsētbūvnieciskās domāšanas un darīšanas krustceļu brīdis – 2006. gada vēls pavasaris, kad uz jaunā Rīgas attīstības plāna un Rīgas vēsturiskā centra plāna bāzes top pilsētas telpiskās kompozīcijas mets. Mēs atceramies Lamzi un Vasiļjevu, Fogeli, Melbergu un Medinski, arī Pučiņu un Apsīti […]

Lasīt vairāk

Lai veicinātu Baltijas valstu starptautisko integrāciju un investoru interesi par sadarbības iespējām ar pašvaldību pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā, š.g. 24. – 25. augustā Rīgā notiks starptautiska konference „Rīgas Forums 2006: Investīciju piesaiste Baltijas jūras reģiona metropolēs”. Konference noslēgs Rīgas domes divu gadu garumā realizēto projektu ar Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti par vienotas Baltijas metropoļu investīciju […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts