Lokālplānojums zemesgabalam Strēlnieku ielā 8

Lokālplānojums īstenojams no 24.09.2019.

Lēmums Nr.2449
Saistošie noteikumi Nr.81
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte
Paskaidrojuma raksts
Pārskats par lokālplānojuma izstrādi
Pielikumi

Arhīvs:

0 Patīk
302 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts