Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgas brīvostas piestātņu ZO – 1 un ZO – 2 pārbūvei nekustamajos īpašumos Rīnūžos

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „JMI BIROJS” (SIA „Rīgas universālais termināls” pilnvarotā pārstāve) ierosinātajai darbībai – Rīgas brīvostas piestātņu ZO – 1 un ZO – 2 pārbūvei nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem: 0100 111 0909, 0100 111 0978, 0100 111 0926, Rīnūžos. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, kad paredzētajām darbībām pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, attiecīgā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde lemj par tehnisko noteikumu izsniegšanas iespējamību. Tehniskajos noteikumos izvirzāmas vides aizsardzības prasības.

  • Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.149 –  Lejupielādēt
0 Patīk
3895 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts