Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Maskavas ielā 430a

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ierosinātajai darbībai – kempinga un kemperu stāvvietas izveidošanai Rīgā, Maskavas ielā 430A (kadastra numurs 0100 125 6866). Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, kad paredzētajām darbībām pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, attiecīgā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde lemj par tehnisko noteikumu izsniegšanas iespējamību. Tehniskajos noteikumos izvirzāmas vides aizsardzības prasības.

  • Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.151 –  Lejupielādēt
0 Patīk
2712 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts