Par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Bukultu ielā 3

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0156 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru AS “Ceļu pārvalde” ierosinātajai darbībai – būvniecības atkritumu apstrādes vietas ierīkošanai Bukultu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 014 0101), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/)

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI19SI0156

0 Patīk
296 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts