Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Ķīšezera ielu,  Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu

Īstenojams no 12.06.2018.

2018.gada 28.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1010 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 28.03.2018. saistošie noteikumi Nr.30 “Teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.
Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums 
Saistošie noteikumi (21)
1.pielikums SN –Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2.pielikums SN – Teritorijas funkcionālais zonējums
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte
Ielu šķērsprofili – karte
 Paskaidrojuma raksts
 Pielikumi
 Atzinumu un priekšlikumu tabula
 Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols Nr.18

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2147 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts